Coppermine Photo Gallery v1.6.x: Documentation and Manual

Table of Contents

Obs: Det här är för information endast och betyder inte att det är något fel med galleriet.

Om du rapporterar fel till Coppermine support board, klipp-och-klistra (på begäran!) denna debug output till ditt inlägg, tillsammans med det felmeddelande du fått (om någon). Lägg denna debug_output till inlägget bara om supporten uttryckligen begär det! Försäkra dig om att ersätta alla lösenord med *** först.